Klachtenregelement

Wanneer je ontevreden bent over (een deel van) de training en/of over ons functioneren als begeleiders, kan je het volgende doen:

1. Je onvrede binnen twee weken met ons bespreken. Dat kan in een(telefoon)gesprek of per mail. We hanteren deze termijn, om te voorkomen dat zaken onnodig en vertroebelend gaan gisten en om nog een heldere herinnering te kunnen hebben aan wat voorgevallen is. Langer wachten kan ertoe leiden dat je grief niet in aanmerking komt voor een eventuele vervolgprocedure. Maar als het goed is die sowieso niet nodig.
Je kan rekenen op onze volledige bereidheid om samen met jou te doen wat nodig is om de situatie vlot te trekken. En wij rekenen hierin ook op jou.

2. Mochten we er toch niet uitkomen, dan kan er binnen 4 weken een mediërend gesprek met een onafhankelijke professionele derde aangevraagd worden. De kosten van dit gesprek zijn voor de helft voor jou en voor de helft voor ons. Een gesprek kost 85 euro per uur.

3. Mocht ook dit gesprek te weinig bevredigend voor je zijn dan kan je
binnen 4 weken een klacht op papier indienen bij een klachtencommissie, bestaande uit 2 professionals. Binnen 4 weken komt deze commissie meteen zowel voor jou als voor ons bindend advies. De kosten voor behandeling van je klacht zijn voor jouw rekening. Die kosten zullen tussen de 300 en 500 euro uitkomen. In het bindend advies kan echter staan dat wij alsnog de kosten voor de klachtbehandeling moeten betalen.
Om je klacht als ontvankelijk te kunnen beschouwen, is het nodig dat je in actie komt binnen de gestelde tijdslimieten. Ook is het nodig dat je de drie stappen in volgorde doorloopt. Je kan dus geen klacht indienen bij de commissie wanneer je niet eerst met ons gesproken hebt. En je kan daar je klacht ook niet neerleggen wanneer je niet eerst een mediërend gesprek hebt gehad.

Lees voor je een klacht indient graag eerst nog even de Algemene Voorwaarden.

Je kunt contact opnemen via het formulier op deze pagina.

Je krijgt ook zelf het bericht op het door jou opgegeven e-mailadres.

Of stuur een mail naar: