‘Inside love affair’ - een liefdesaffaire in jezelf

 

‘Deze kleding, dit lichaam in ruimte en tijd, heb ik geleend van een licht’. (Rumi)

De waarheid van deze zin raakt me. Vooral dat woord ‘kleding’. Het wijst naar het mysterie dat onderliggend is, het mysterie dat ik ben, dat we allemaal zijn.
Maar hoeveel geraakt zijn sta ik mezelf toe? Onmachtig en onwennig keer ik mezelf al gauw weer naar de orde van de dag.

Maar ik bedenk me en draai me nog een keer om. Orde? Als ik beter kijk zie ik dat waan een beter woord is. Ze lijken elkaar uit te sluiten, deze 'Rumi-waarheid' en mijn vermeende orde van de dag.

Ik wil met dat uitsluiten geen genoegen nemen. Waarom zou ik alleen bij geboorte en dood onder de indruk zijn van ons verrijzen en verzinken uit (en in) het Vormeloze Mysterie?

Wat betekent het als ik vrede sluit met de gedachte dat er geen God ‘daar’ is en een ik ‘hier’. Maar dat ik deel uitmaak van het Mysterie, er zelfs een expressie van ben. Ik weet: ik heb her-innering nodig.
De waarheid die Rumi benoemt blijft aan mijn deur kloppen.

In dat omkeren naar de ‘orde van de dag’ herken ik wat wel ‘reïficatie’ wordt genoemd. Vertaal het maar als verdingelijking. Ik heb de neiging om het wonder weg te filteren uit m’n ervaring. Anders gezegd: van wonderen dingen te maken. Ik zie dat het overal om me heen gebeurt.

Ik moet denken aan hoe ik als kind onder de indruk was van het onweer; donder en bliksem. En hoe ik ergens blij was met de verklaring; ‘iets met lading en elektriciteit’. Maar ook aan hoe mijn onder de indruk zijn een soort herstel nodig had.

Mijn ‘strategische ik’ - meestal bezig met toen en straks - kan van alles een ‘ding’ maken. Zelfs van mijn eigen lichaam, mijn horen, mijn zien, mijn reuk en nog veel meer. Ik kan een ding maken van anderen en uiteindelijk ook van mezelf.

‘Inside Love Affair’ staat voor ervaringsgerichte programma’s*, gestoeld op de objectieve waarheid dat we geen ‘ding’ zijn. Erkenning en herkenning van die waarheid kan het leven tegelijk simpeler en avontuurlijker maken, ook al snapt ons ‘strategische ik’ daar weinig van. Maar het vraagt ook iets: nieuwsgierigheid, openheid en enige discipline.

‘Simpel’ en ‘avontuurlijk' zijn eigenlijk te kleine woorden: centraal staat herstel van de ervaring van onze intrinsieke kostbaarheid. En hoe die ervaring verbonden is met onze diepste identiteit.

*) Programma’s variëren van een halve dag tot een hele week. Als er meer tijd is verzorgen we het programma met twee docenten en verkennen we ook het fysieke aspect (zie ook: 'praktisch').

Inside Love Affair is verbonden met retraitecentrum Sous Le Vent