Inside Love Affair

DSCF3491

Wanneer

20-8-2023 t/m 26-8-2023

Volledig verzorgde retraite
Aantal deelnemers: maximaal 6

Nieuwe data voor 2024 volgen.

 

We verbinden bewustzijns- en lichaamswerk in een retreat van een week. 'Inside Love Affair' gaat over het fascinerende gegeven dat er persoonlijke groei mogelijk is ‘voorbij’ het ego. Het ego staat dan voor de vertrouwde versie van onszelf die makkelijk vergeet dat we een 'wandelend wonder' zijn. Het ego is wel de ‘tussenpersoon’ genoemd tussen het Mysterie dat we ten diepste zijn en de wereld.

De week heeft als thema: 'Dichter bij het Mysterie'. We verkennen (her-inneren) wat het kan betekenen om onze vertrouwde identiteit niet als enige mogelijkheid te zien en meer op te schuiven in de richting van dat Mysterie. Anders gezegd: wat het is om dat Mysterie meer te leven. Het feit dat we een wonder zijn is objectiever waar dan onze zelfbeelden op basis van onze geschiedenis.

Kenmerken van het programma ‘Inside Love Affair’:

  • We gebruiken het werk van dichters (een indrukwekkende selectie van mystieke poëzie) als illustratie en inspiratie. Dichters kunnen dichterbij brengen wat moeilijk zegbaar is.
  • We zoeken de verbinding met ons lichaam. Het lichaam is net zo goed als ons bewustzijn een manifestatie van het wonder dat we zijn en er is direct verband tussen die twee.
  • Naast lichaamswerk gebruiken we werkvormen als meditatie en inquiry (zelfonderzoek). Inquiry vraagt de bereidheid om te willen delen over je ervaring in het moment.
  • We hebben een fijne kok.

Non-Doing Werkweek

Versie 2

Wanneer

Nieuwe data volgen in 2024

Maximaal 6 deelnemers

'De natuur haast zich nooit, maar toch wordt alles volbracht' -Lao Tse-

Vakantie?

Toe zijn aan ontspannen. Toe zijn aan niks. Toch brengt letterlijk helemaal niks doen, meestal niet de rust en de ontspanning die je zoekt.

In deze zomerse week klussen en tuinieren we samen gedurende de ochtenden en vieren we daarna de vrije leegte en wat zich daarin voordoet.
Maar als we klussen, klussen we niet zomaar:

Non-Doing

Voordat we beginnen met werken, starten we met een uitgekiende zelfverkennende thema-meditatie, gericht op wat non-doing nou eigenlijk betekent in de dagelijkse praktijk van (onvermijdelijke) duizend en één taken.

Je krijgt een oefening mee die je uitprobeert gedurende de ochtend. We kijken aan het eind van de ochtend gezamenlijk terug naar wat de oefening je heeft opgeleverd, rond je verhouding tot doen en tot werken.

Vrouwen Herstel-atelier De Heilige Koe

heilige koe 1

Wanneer

Voor deze verdiepingsweek kan je je niet meer inschrijven.

Datum voor 2024 volgt

(9-7-2023 t/m 15-7-2023)

Aantal deelnemers: max. 6 vrouwen

Dagen van zelfzorg en zelf-nabijheid voor vrouwen

Bijkomen en herstellen van alweer een jaartje geleefd hebben, is een kunst op zich geworden. Van oorsprong is het een vanzelfsprekende organische kunst, want je lichaam is erop gemaakt en wil niets liever.

De enorme vaart en veeleisendheid van het moderne leven, sluit alles behalve aan op ons organisme. Al helemaal niet op het vrouwelijk organisme met haar wisselende, zijnsgerichte getijden.
Het krijgt de tijd en ruimte niet meer  om haar kunst van het herstellen uit te stallen in je. En je uit te nodigen om te rusten in haar schoot.

Op den duur vindt het uit zichzelf haar weg niet meer. Wanneer je dan eindelijk besluit tijd en ruimte in te bouwen, dendert de vaart maar door in je systeem; De ‘uit’-knop is niet te vinden. Onrust en ongedurigheid vergallen je poging om nu eens even echt alles los te laten.
Dan is het tijd om je lijf een handje te helpen bij het weer tot stand kunnen brengen van het natuurlijke senang zijn.
En om te leren vertrouwen in de rijkdom die schuilt in rusten. In de vruchtbaarheid van meebewegen met wat zich aandient in je.

Daar gaan we mee bezig in het Vrouwen Herstel Atelier, waarvan ik hoop dat het een jaarlijks terugkerend ritueel gaat worden. Voor mij en jullie, medevrouwen.

Movement Meditation

Innerlijke gronden om je aan toe te vertrouwen

beeld van Dylan Thomas

Wanneer

Najaar 2023. Data volgen

Aantal deelnemers: max. 4

Volledig verzorgde retraite. Een aanrader voor mensen die met mensen werken rond diep ontspannen, zingeving, eindigheid en vertrouwen.

Toevertrouwen?

Hoe je te ontspannen in deze tijd van wegvallende zekerheden. Een tijd van niet door jou als individu te controleren bedreigingen, die wel van invloed zijn op jou? Zoals bv. klimaatverandering, fake news, bankencrises, pandemieën.

Hoe ben je veilig, aan welke  grond kan je je toevertrouwen, ongeacht wat er allemaal loos is in de wereld?

Deze trainingsweek is een week van bewegend 'inquiren' d.m.v. Embodiment Stretching, Yin Yoga, dans, Autentic Movement, Tandava, Chi Kung.

Elke dag onderzoeken we al bewegend verschillende 'bestaansgronden', waar je niet op kunt staan, maar je wel aan kunt toevertrouwen.

Wat betekent dat voor jou en voor je lichaam? Hoe doe je dat?

Er is geen pasklaar antwoord.  Er zal alleen jouw unieke ervaring zijn. Durf je die te vertrouwen? Je eraan over te geven? Durf je je te laten vallen in je bestaan?

Awareness Through the Body

Terugkeer in de betovering; thuis zijn op aarde en in het mysterie

Innerlijke Tuin, Awareness Through the Body, retraitecentrum Morvan

Wanneer

Najaar 2023, data volgen binnenkort

Aantal deelnemers: max. 4

 

Volledig verzorgde retraite. Een aanrader voor mensen die met mensen werken rond diep ontspannen, ontheemding, zingeving en verbondenheid.

 

 

'Life is not a problem to be solved, but a reality to be experienced'.

In deze trainingsweek leer je te belichamen wat de filosoof Sören Kierkegaard in mijn ogen met dit zinnetje zei.
Je zintuigen zullen je daar de toegang tot geven.

Je zintuigen zijn bedoeld om niet alleen van je omgeving bewust te kunnen zijn, maar ook en tegelijkertijd van je zelf. Via je zintuigen is je zenuwstelsel in staat tot een oneindig verfijnde waarneming.
Net zo oneindig verfijnd als de realiteit van het bestaan is.

We werken aan de hand van de natuur en de elementen:

Je aan laten raken door de landschappen, de grote en kleine biotoopjes en de steeds wisselende atmosfeer, om je heen, helpt je om contact te leggen met de landschappen in je.

Elke waarneming doet je weer een haarvaatje dieper wortelen in je 'er-zijn'. Je gaat tot in je botten voelen dat je bij de aarde hoort. Zonder woorden zul je 'weten' dat je een kind bent van het mysterie. En van je ziel.

'De waarheid praten we onszelf niet aan, we kunnen hem proeven, voelen, zien.

-Yeats-