Artikel 1. Eigen risico en aansprakelijkheid

1.1. Je blijft je ten alle tijde verantwoordelijk voor jouw fysieke, emotionele en geestelijke welzijn, wanneer je gebruik wil maken van een van onze diensten. Bij twijfel aan je fysieke en/of geestelijke gezondheid wordt je geadviseerd om een huisarts of specialist te raadplegen.

1.2 Retraitecentrum Sous le Vent aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële of immateriële schade als gevolg van enig ongeval of letsel van jou als deelnemer, tenzij veroorzaakt door Retraitecentrum Sous le Vent.

1.3 Retraitecentrum Sous le Vent is niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade, zowel direct als indirect van je eigendommen.

1.4 Schade die door jou al dan niet opzettelijk of door onoordeelkundig gebruik toegebracht wordt aan eigendommen van Retraitecentrum Sous le Vent, dienen door jou te worden vergoed.

Artikel 3: Annulering

3.1 Bij Sous Le Vent wordt alleen met heel kleine groepen gewerkt. Omdat we tijd en ruimte voor persoonlijke aandacht willen kunnen garanderen. En omdat we wel geloven in privacy, maar niet in anonimiteit.

Het commitment dat we hiermee bieden, maakt ons in financieel opzicht kwetsbaar. Daarom vragen we ook om jouw commitment:

Wij bieden geen mogelijkheid tot restitutie bij annulering, tenzij die door een aantoonbare noodsituatie onvermijdelijk geworden is.

Je zou kunnen overwegen om een annuleringsverzekering af te sluiten, wanneer je ook om andere redenen dan een noodsituatie, wilt kunnen annuleren.

Artikel 5. Ziekte

5.1 Wanneer je retraite of cursus niet door kan gaan door ziekte van een van de medewerkers van Sous le Vent, kan je rekenen op een 100% geld-terug-garantie

6. Wijzigingen  prijzen

6.1 Retraitecentrum Sous le Vent behoudt zich het recht voor om haar prijzen naar eigen inzicht aan te passen.

6.2 retraitecentrum Sous le Vent behoudt zich het recht voor de indeling van haar agenda voor wat betreft tijd, programma en locatie te wijzigen.

Klachtenregelement

Wanneer je ontevreden bent over (een deel van) de training en/of over ons functioneren als begeleiders, kan je het volgende doen:

1. Je onvrede binnen twee weken met ons bespreken. Dat kan in een
(telefoon)gesprek of per mail. We hanteren deze termijn, om te voorkomen
dat zaken onnodig en vertroebelend gaan gisten en om nog een heldere
herinnering te kunnen hebben aan wat voorgevallen is. Langer wachten
kan ertoe leiden dat je grief niet in aanmerking komt voor een eventuele
vervolgprocedure. Maar als het goed is die sowieso niet nodig. Je kan
rekenen op onze volledige bereidheid om samen met jou te doen wat
nodig is om de situatie vlot te trekken. En wij rekenen hierin ook op jou.

2. Mochten we er toch niet uitkomen, dan kan er binnen 4 weken een
mediërend gesprek met een onafhankelijke professionele derde
aangevraagd worden. De kosten van dit gesprek zijn voor de helft voor jou en voor de helft voor ons. Een gesprek kost 85 euro per uur.

3. Mocht ook dit gesprek te weinig bevredigend voor je zijn dan kan je
binnen 4 weken een klacht op papier indienen bij een klachtencommissie,
bestaande uit 2 professionals. Binnen 4 weken komt deze commissie met
een zowel voor jou als voor mij bindend advies. De kosten voor
behandeling van je klacht zijn voor jouw rekening. Die kosten zullen
tussen de 300 en 500 euro uitkomen. In het bindend advies kan echter staan dat wij alsnog de kosten voor de klachtbehandeling moeten betalen.
Om je klacht als ontvankelijk te kunnen beschouwen, is het nodig dat je in actie komt binnen de gestelde tijdslimieten. Ook is het nodig dat je de drie stappen in volgorde doorloopt. Je kan dus geen klacht indienen bij de commissie wanneer je niet eerst met ons gesproken hebt. En je kan daar je klacht ook niet neerleggen wanneer je niet eerst een mediërend gesprek hebt gehad.